אח - לגבר, גרושין, מזונות, חזקה ומשמורת. עזרה וייעוץ לגבר המתגרש
צור קשר
טלפון:
03-6702230

כתובתנו:
ביאליק 67 א' רמת גן


גירושין - מזונותמזונות אישה
חיובו של בעל לשאת במזונות אשתו נובע מן ההלכה. אחת החובות שבעל לוקח על עצמו בזמן נישואין (במודע או לא במודע) היא החובה לפרנס את אשתו. במקור הייתה למונח משמעות במובן הצר של המילה...חזקה ומשמורתחזקה ומשמורת
חזקה/משמורת - המונח מתייחס לאחריות ההורים לגידולו והתפתחותו של ילד, לרבות התווית דרך חינוכו, ללימודיו ולעתידו. הורה שבידיו המשמורת הוא ההורה שבפועל מגדל את הילד ואחראי לו.

רשלנות רפואית


גברים והליך הגירושין

גירושים הנם הליך משפטי שנשלט על ידי הדין הדתי. על כן, הוא עשוי בהרבה מצבים להיות לא צפוי ולהיראות בלתי הוגן גם במקומות שההגיון המקובל אומר אחרת.

הרבה השתנה מאז נכתב הדין הדתי. כאשר נכתב הדין הדתי היה מקובל שהגבר הוא האחראי הבלעדי לפרנסת המשפחה ושתפקידה של האשה להישאר בבית ולגדל את הילדים. יסודה של חלוקת תפקידים בסיסית זו, הינו יסוד לדין הדתי השולט בהליך הגירושין. אולם בימינו, מתקיים הרבה יותר שיוויון בין גברים לנשים וטוב שכך. יותר ויותר נשים מפרנסות או מסוגלות לפרנס ואילו גברים דואגים לילדים לא פחות מנשותיהם.

אלא, שכפי שכבר נאמר, הדין המכריע בענייני גירושין הוא הדין הדתי המסורתי שבכל הכבוד הראוי לו, לא עודכן ולא התאים עצמו לחברה של ימינו. לכן, בכל הנוגע לעניני אחזקת הילדים, מוזונות וחלוקת הרכוש בגירושין, מופלה הבעל לרעה, הואיל ועל פי אמות המידה של הדין הדתי על הבעל מוטלת חובה מוחלטת לפרנסת המשפחה בעוד שמנגד הוא נעדר זכויות מול האשה בכל הנוגע לגידול הילדים. בנושאים אלה, דומה כי האשה מחזיקה ביתרון מובנה במהלך הליך הגירושים, בין עמודי אתר זה, תוכל לקבל "טעימה" ממערך זכויות הגבר, כמו גם מחובותיו בכל הנוגע להליך מורכב זה.

אח-לגבר, סיוע לגבר המתגרש

גברים בהליך הגרושים - חשוב לדעתחשוב לדעת

הדין הדתי אינו נחלתו של בית הדין הרבני בלבד. בכל הנוגע לענייני המזונות חייב גם בית המשפט האזרחי לדון על יסוד הדין הדתי., בכל הנושאים הנוגעים להליך גירושים, משמעות הדבר היא כי גם כאשר הדיון מתקיים בפני בית המשפט האזרחי הדבר נעשה על יסוד הדין הדתי. אמנם, "פרשנות" הדין הדתי, בכל הנושאים הנוגעים להליך גירושים, עשויה להיות שונה בשתי הערכאות, אך היסוד הדתי מנחה את שתיהן.

גברים והליך הגרושיןמעניין לציין כי קיים בארץ מספר לא מבוטל של ארגוני נשים קולניים המתיימרים לפעול למען "שיוויון" בין גברים לנשים. בפועל, חלק מן הארגונים הללו, (שברבים מהמקרים מתוקצבים מכספי משלם המיסים), אינם עושים דבר כדי לשנות את הדין המפלה ואינם חותרים לשיוויון, כי אם להנצחת האפליה לטובת האשה והמשך הפליית גברים. יתרה מכך, על רקע מאבקי עבר והווה צודקים מצד ארגוני נשים (בין בקשר של הליך הגירושין ובין בתחומים אחרים), נוצרה כיום אווירה חברתית שאינה מאפשרת לך - הגבר, להזדעק באותה מידה כאשר הנך מופלה לרעה רק משום היותך גבר. אנחנו שכבר טעמנו אפליה וחוסר צדק זה, נמצאים כאן כדי להצביע על אותם מקומות בהם לדעתנו מתקיימת אפליה ולדאוג שגם קולנו ישמע ובמיוחד כדי לתמוך גם בך במהלך הליך קשה זה של גירושים בישראל.

בין אם נכנסת להליך הגירושין, בין אם אתה שוקל לפתוח בהליך גירושים או מרגיש כי זוגתך עתידה לפתוח בו ובין אם אתה כבר נמצא במהלכו ומיוצג, אנו מזמינים אותך אלינו, עיצה ותמיכה נוספות וודאי לא יזיקו. ניהול עצמאי של ההליך או ניהולו באמצעות עו"ד שאינו מתמצא במיוחד בתחום, עלולים להיות הרי גורל עבורך ובהכרח להשפיע על המשך חייך.